2018. december 30.

Könyvemről szakértő és irodalmi értékű kritika jelent meg Ladányi István tollából a Séd Magazinban.

Égi és földi - kritika
 
Ladányi Tamás: Öt kontinens csillagai. Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2017.

Ladányi Tamás mára Veszprém egyik távolból is szabad szemmel látható védjegyévé vált világszerte megosztott asztrofotói révén. Képei rendre bekerülnek a NASA népszerű válogatásába, megjelennek a National Geographic vagy a The World At Night lapjain, illetve oldalain, kettőscsillagot (LAD1 és LAD2), kisbolygót (181298 Ladányi) neveztek el róla.

A balatonfüredi kiadásban megjelent Öt kontinens csillagai különös, egyszerre személyes és szakszerű könyv. Figyelme a végtelenre irányul, de ebből arra, ami az érdeklődő ember egzakt eszközeivel megfogható és megosztható. Világos megfogalmazású képei mindig valamilyen viszonyt hoznak létre a szemlélő földi helye és a távcsővel-fényképezőgéppel megcélzott égitestek, égi jelenségek között. Asztrofotói a Föld bolygóról is szólnak, érzékeltetik helyét és mozgását a mindenségben. Mindig valamilyen szép látvány megfogalmazására törekednek, de ezt a szép látványt kipányvázzák valamilyen földi konkrétumhoz, a földi természet mellett többnyire az emberi ittlét valamilyen jeléhez is.

Könyvében ezek a sajátosságok most a képekhez csatolt rövid feljegyzésekkel bővülnek, amelyekben a tanult csillagász és a fényképező ember részben közérthető csillagászati magyarázatokat ad, részben személyes élményeket fogalmaz meg.

A magyarázatok révén hosszabban elidőzünk a képek előtt, összevetjük a szöveget a képpel, a képet a szöveggel, apró személyes vonatkozásoktól újabb dimenziókat kap a fotó, némi betekintést kapunk az asztrofotósok szubkultúrájába, sőt ezen felül is egyes tematikus klubjaiba, például a nap éves járását az égi nyolcassal, analemmával leképező alkotásán, amelyen csillagászati tudás, gondos tervezés és egy éven át tartó szervezett munka találkozik, „belépést engedve” az alkotónak az asztrofotósok egyik elit csoportjába, az „analemma club”-ba.

Megejtő ezeknek a képeknek a pillanatnyiassága, sajátos artisztikuma. Ennek egyik legszebb példája az égi aranymetszés, amelynek szépsége valóban a pillanat műve, és a látványból jóformán semmi nem „valóságos”: a Hold karéja a Nap ráeső fényétől és a Földünk árnyékától „hozza formáját”, a repülőgéppel való találkozása a perspektívából adódó optikai illúzió, a kondenzcsík és a találkozási pont aranymetszése az alkotói beavatkozás, a mesteri vágás eredménye, a bíbor, a vörös és az arany színek a sajátos légköri viszonyok és az ebből adódó optikai következmények eredményei. A kép a konstruktivista festmények tisztaságával vetekszik.

Új perspektívákat hoz létre Ladányi Tamás, és hangsúlyosan szép látványaival, azok csillagászati, illetve a Föld légkörére, a fotózás körülményeire utaló magyarázataival a szemlélődés helyének, lehetőségeinek törékenységét, az együttállások pillanatnyiasságát is érzékeltetve. Azt, hogy micsoda kivételes szerencse, rendkívüli élmény, hogy mindezt szemlélhetjük, hogy a szemlélődés élményét és örömét nagyszerű fényképezőgépekkel megörökíthetjük, hogy itt, a 20-21. század határán olyan körülmények között élünk, hogy minderre módunk van.

A könyv Veszprém és környéke az utóbbi két évtizedben rögzített éjszakai égi látványaitól elindulva a földrajzilag közel elő tájaktól a legtávolabbi Ausztráliáig haladva közvetíti a fotós érdeklődését, figyelve a kép szépségére, csillagászati vonatkozásaira, égi és földi viszonyára. Az első látásra túl szórtnak tűnő válogatást egészében indokolja a tetten érhető alkotói szándék, hogy bolygónk különböző pontjairól, sokféle természeti és emberi környezetéből rögzítse az égi látványt, mintegy a bolygók fényében láttatva földi környezetünket, és ezzel a Földet is csillagászati pályán megmutatva.

Ladányi Tamás minden egyes fényképét pontosan dokumentálja: a helyen és az időponton túl megnevezi az eszközöket, technikai paramétereiket. A tényekre szorítkozó, rövid képleírások és ezeknek a fotós paramétereknek az egzaktsága ellensúlyozza a képek „romantikáját”, esetenként (egyébként igényesen) turisztikai jellegét.

Szakszerű magyarázatai nem tudálékosak, személyes érzékenysége nem érzelmes, személyessége nem tolakodó. Jó ízléssel összeállított könyv az Öt kontinens csillagai.

Megjelent:
Séd - Veszprémi Kritikai Lap 17. szám, IV. évfolyam, 2018. 6. szám